7. Sınıf Matematik Kazanımları

M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.

M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.

M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.

M.7.1.2. Rasyonel Sayılar

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.

M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.

M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.

M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler

M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.

M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

M.7.1.4. Oran ve Orantı

M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.

M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.

M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.

M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.

M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.

M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.

M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

M.7.1.5. Yüzdeler

M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.

M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.

M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.

M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

M.7.2.1. Cebirsel İfadeler

M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.

M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem

M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.

M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. Denklemlerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.

M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

M.7.3.1. Doğrular ve Açılar

M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.

M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.

M.7.3.2. Çokgenler

M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. Yalnızca dışbükey çokgenler incelenir.

M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar.

M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.

M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.

M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

M.7.3.3. Çember ve Daire

M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.

M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.

M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.

M.7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.

M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.

M.7.4.1. Veri Analizi

M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.

M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.

M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.

M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

YORUMLAR

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

KPSS
LGS
Liseler Geçiş Sistemi

06 Haziran 2020

KPSS
SON SINAVLAR
SORU
ÇÖZEN
1
ONLİNE SINAV
12
ADET SORU
1134
DEFA ÇÖZÜLDÜ
KPSS
ÖĞRETMEN DÖKÜMANLARI
 • 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf Matematik Dersi Yıllık Plan

  2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıf Matematik Dersi için hazırlamış olduğumuz yıllık planı incelemek için indirebilirsiniz. Devamını Oku

 • 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf Matematik Dersi Yıllık Plan

  2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf Matematik Dersi için hazırlamış olduğumuz yıllık planı incelemek için indirebilirsiniz. Devamını Oku

 • 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Matematik Dersi Yıllık Plan

  2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Matematik Dersi için hazırlamış olduğumuz yıllık planı incelemek için indirebilirsiniz. Devamını Oku

 • 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf Matematik Dersi Yıllık Plan

  2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf Matematik Dersi için hazırlamış olduğumuz yıllık planı incelemek için indirebilirsiniz. Devamını Oku

 • Ders İçi Performans Ölçeği Otomatik Dağılım

  Ders içi performans ölçeği otomatik dağılımı dosyasını isterseniz Excel Dosyası olarak buradan indirebilirsiniz. Devamını Oku

KATEGORİLER