logo
Çarpanlar ve Asal Çarpanlar
Test No:1
1.
Aşağıdakilerden hangisi 18’in bölenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
2.
42 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
3.
İki basamaklı 1a sayısı 72’nin çarpanı olduğuna göre, a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
5.
İki basamaklı a7 sayısı asal sayı olduğuna göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 23
Soru Açıklaması
6.
180 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
7.
84’in en küçük çarpanı ve en büyük çarpanının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 85
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" 710
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
logo
Çarpanlar ve Asal Çarpanlar
Test No:1
11.
Doğru Cevap: "C" C=215
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "C" 600
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.